Kultura

priredio: Miloš Cvetić

Koje godine je osnovan list Politika?



a) 1908

b) 1903

c) 1893

d) 1904



ostala pitanjasledeće pitanje iz kulture