Čovek

Šta je refleks?a) Brza reakcija organizma na spoljni nadražaj

ODGOVOR NIJE TAČAN!