Čovek

Šta je refleks?b) Voljna reakcija organizma na spoljni nadražaj

ODGOVOR NIJE TAČAN!