Geografija

Koji sliv zauzima najveći deo površine naše zemlje?

 

a) egejski sliv

 

ODGOVOR NIJE TAČAN!