Geografija

Kako se zove topla morska struja koja se prostire severnim delom Atlantika?

 

a) Humboltova struja

 

ODGOVOR NIJE TAČAN!