Geografija

priredio: Miloš Cvetić


Kako se zove topla morska struja koja se prostire severnim delom Atlantika?


a) Humboltova struja

b) Golfska struja

c) Severno-Atlanska struja

d) Zapadno-evropska strujaostala pitanja sledeće pitanje