Gramatika

 

Koliko vrsta reči postoji u srpskom jeziku?

 

a) 7

 

ODGOVOR NIJE TAČAN!