Gramatika

 

Koliko vrsta reči postoji u srpskom jeziku?

 

c) 10

 

Tih 10 vrsta reči dele se u 2 grupe: promenjive i nepromenjive.

U promenjive vrste reči ubrajaju se: imenice, zamenice, pridevi, glagoli i brojevi. One se menjaju po padežima, rodovima, brojevima, glagolskim oblicima itd.

Nepromenjive vrste reči su: prilozi, predlozi, uzvici, veznici i rečce (partikule).

 

odaberite sledeće pitanje