Istorija

 

Akenaton je... ?

 

a) Jedna od staroegipatskih piramida

 

ODGOVOR NIJE TAČAN!