Istorija

 

Hipatija je... ?

 

a) Naziv prvog donetog zakona u staroj Grčkoj

 

ODGOVOR NIJE TAČAN!