Istorija

priredila: Sanja Jović

 

Hipatija je... ?


a) Naziv prvog donetog zakona u staroj Grčkoj

b) Prva žena u istoriji koja se bavila naukom

c) Naziv starorimske odore


ostala pitanja sledeće pitanje