Kultura

 

Šta je Alhambra?


b) Glavni grad arapskih emirata

ODGOVOR NIJE TAČAN!