Kultura

Po čemu je koka-kola dobila ime?b) Po domaćoj životinji

 

ODGOVOR NIJE TAČAN!