Kultura

Po čemu je koka-kola dobila ime?d) Po inicijalima proizvođača

 

ODGOVOR NIJE TAČAN!