Kultura

 

Koji grad je prirodno zaštićen od požara?

 

a) Helsinki

 

ODGOVOR NIJE TAČAN!