Kultura

priredila: Sanja Jović

 

Koji grad je prirodno zaštićen od požara?


a) Helsinki

b) Kvebek

c) La Paz