Kultura

priredila: Sanja JoviŠ


Kako se pravi hartija?

 

a) Presovanjem smese od drveta

b) Presovanjem i beljenjem tkanine

c) Presovanjem smese od bambusovih stabljika


ostala pitanjasledeŠe pitanje iz kulture