Kultura

 

Koji je austrijski kompozitor XVIII veka napisao delo”Mala noćna muzika”?

 

a) Jozef Hajdn

 

ODGOVOR NIJE TAČAN!