Kultura

priredila: Milena D.

 

Koji je austrijski kompozitor XVIII veka napisao delo”Mala noćna muzika”?


a) Jozef Hajdn

b) Karl Marija fon Veber

c) Volfgang Amadeus Mocart