Kultura

 

Šta je palimpsest?

 

b) Predvorje hrama u staroj Grčkoj

 

ODGOVOR NIJE TAČAN!