Kultura

priredio: Miloš Cvetić

Koje godine je osnovan list Politika?a) 1908

b) 1903

c) 1893

d) 1904ostala pitanjasledeće pitanje iz kulture