Kultura

 

Ko je izumeo teleskop i dokazao da je Sunce centar naše galaksije?b) Nikola Kopernik

ODGOVOR NIJE TAČAN!