Kultura

Ko je tvorac koordinatnog sistema?


d) Albert AjnštajnODGOVOR NIJE TAČAN!