Naša planeta

Šta je albedo?b) Internacionalni jezik!

ODGOVOR NIJE TAČAN!