Naša planeta

Šta je albedo?c) Čovek il životinja bez pigmenta!

ODGOVOR NIJE TAČAN!