Priroda

Šta je areal?b) Dugački planinski venac

 

ODGOVOR NIJE TAČAN!