HEMIJA

Mala škola hemije
Hemijski elementi

priredila: Sanja Jović

 

Hemijski elementi mogu biti u čvrstom, tečnom i gasovitom stanju, mogu biti metali i nemetali, neki od njih su radioaktivni ili se mogu naći samo u laboratorijama. Tako se vazduh, koji je smeša gasova, odnosno hemijskih elemenata u gasovitom stanju, u najvećoj meri sastoji od azota, vodonika i kiseonika - 3 hemijska elementa i još nekih primesa. Voda se, na primer, takođe sastoji od vodonika i kiseonika, ali voda nije u gasovitom, već u tečnom stanju! To je zato što voda nije obična smeša pomenutih gasova kao vazduh, već jedinjenje ova 2 elementa - to znači da su se vodonik i kiseonik na poseban način međusobno povezali, gradeći materiju potpuno drugačijih karakteristika nego što su njeni sastavni delovi! U ovome i leži lepota hemije - istraživanje raznih elemenata i njihovih struktura, a zatim i svih mogućih smeša i jedinjenja koje one međusobno grade stvarajući veličanstveni svet oko nas!