HEMIJA

 

Metali

priredila: Sanja Jović

 

Aluminijum

Otkriven 1825. godine, aluminijum se danas proizvodi u količinama većim nego bilo koji drugi metal (osim čelika). Metal svetlo sive, srebrne boje veoma je jak, ali lagan, retko korodira i može se reciklirati. Iako Zemljina kora obiluje rudom aluminijuma, njegova ekstrakcija i prečišćavanje je zahtevan i dug proces, jer se aluminijum nalazi uglavnom u obliku jedinjenja i smeša sa drugim hemijskim elementima. Najveći deo ukupne količine proizvedenog aluminijuma dobija se iz rude koja se zove boksit.

Čvrst, lagan, bez ukusa i mirisa, aluminijum ima raznovrsne namene