HEMIJA

 

Metali

priredila: Sanja Jović

 

Metali su velika grupa hemijskih elemenata koji dele ista svojstva - dobro provode toplotu i električnu energiju, pa se stoga koriste za proizvodnju posuđa i elektrotehničkog materijala. Čvrste su, snažne strukture i mogu se dobro oblikovati, pa se od njih grade velike građevinske konstrukcije, kao na primer mostovi. Iako postoje mnoge sličnosti između metala, takođe postoje i mnoge razlike među njima koje određuju za šta je određeni metal najbolje koristiti. Od ukupno 109 danas poznatih hemijskih elemenata, 87 su metali. Oni se retko koriste u čistom stanju, jer se obično mešaju sa drugim metalima ili nemetalima kako bi gradili različite mešavine poznate kao legure.

Promene u izgledu metalne šipke u zavisnosti od toplote kojoj je izložena