HEMIJA

 

Rastvori

priredila: Sanja Jović

 

Koloidi i emulzije

Kod koloida čestice jedne supstance se raspršuju među česticama druge supstance. Ove čestice su veće nego čestice u rastvoru, ali manje nego čestice u suspenziji. Primeri koloida su mleko (koloid čvrste supstance u tečnoj), magla (koloid tečne supstance u gasovitoj) i pena (koloid gasovite supstance u tečnoj).

Kapljica mleka pod mikroskopom pokazuje da je mleko koloid kapljica mlečne masti i vode

Ako su obe supstance koloida tečne, nastala mešavina naziva se emulzija. Da bi se sprečilo razdvajanje supstanci emulzije, obično je potreban dodatak još jedne supstance koja održava emulziju i koja se naziva emulzifikator. Primer emulzije je majonez, koji predstavlja mešavinu ulja i sirćeta i gde se kao emulzifikator koristi žumance jajeta.