HEMIJA

 

Hemijske reakcije

priredila: Sanja Jović

 

Hemijske jednačine

Hemijske jednačine su pisani način predstavljanja i opisivanja neke hemijske reakcije. U njima se koriste simboli hemijskih elemenata iz Mendeljejevog periodnog sistema elemenata i brojevi koji označavaju koliko atoma ili molekula nekog elementa ili jedinjenja učestvuje u reakciji ili se dobija nakon nje. Supstance koje ulaze u reakciju pišu se sa leve strane strelice koja simbolizuje reakciju, odnosno sam proces, a rezultati hemijske reakcije se pišu sa desne strane strelice. Osnovno pravilo kod formiranja ovih jednačina, koje ujedno i odslikava ponašanje materije u stvarnosti, jeste činjenica da se materija nikada ne gubi, već se samo pretvara iz jednog oblika u drugi. Tako, ako ste na početku reakcije imali 10 atoma raznih hemijskih elemenata vezanih u molekule određenih supstanci koje će učestvovati u reakciji, nakon reakcije morate imati takođe 10 istih atoma - ali, sada vezanih unutar molekula nekih drugih supstanci, kao rezultata izmena prilikom reakcije. Stoga su hemijske jednačine veoma logične i jednostavne za razumevanje.

U donjem primeru imamo 1 atom Cu, ukupno 5 atoma O, 2 atoma H i 1 atom S - ukupno 9 atoma više hemijskih elemenata supstanci koje ulaze u reakciju. Nakon što se reakcija odigrala, sa desne strane imamo isti broj atoma - 1 atom Cu, 1 atom S, ukupno 5 atoma O i 2 atoma H, s tim što su oni sada drugačije povezani i grade potpuno nove supstance, kao rezultat međusobne hemijske reakcije:

U hemijskoj reakciji između bakar-oksida i sumporne kiseline dobija se bakar-sulfat i voda

Rezultat gornje jednačine - kristali bakar-sulfata